Versek

Heti vers · Verseskötetek · Antológiák · Folyóiratok · Versek angolul

Saját kötetek

Kőarc (Gondolat Kiadó, 2016)

koarcSzánthat-e kőarcot kőkönny? Ha megfogalmazzuk, azzal megdermesztjük-e a pillanatot? Elveszítjük, vagy megőrizzük? Létezik-e közéleti vers? Szabad-e rímelni a XXI. században? Beszélhet-e egy ötven fölötti költő a szerelemről, ha nőnek született? Szétfeszíti-e a verset a vallomásosság? Működik-e vallomásos költészetben az elioti „objektív korrelatíva”? Hol élünk, hogyan és mi végre? Az élet álom, vagy az álom az élet? Hogyan fér össze a varázslat a hétköznapokkal, a tragédia a mesével? A válaszokat csak az Olvasó adhatja meg. Lectori salutem.

Megvásárolható a Gondolat Kiadó honlapján

Még (Syllabux, 2011)

meg_borito„Új kötete egy negyedszázados pályán mindössze a harmadik állomás: Ujjnyomok című kötete 1988-ban, Az ismeretlen pedig 2001-ben jelent meg. A kötetnyitó versekben ott folytatja, ahol abbahagyta, csak talán több a tárgyias leírás, a külső megfigyelés, korábbi verseinek balladai tragikumába a jelenvaló világ erősebben szűrődik be. De két új ciklusa, a B. a metrón és a B. és az új év váratlan újdonsággal is szolgál: az alkotókedvet felőrlő időhiány szorításában a költő megpróbálja legyőzni szorongató körülményeit. Személyes használatra kifejlesztette a naplóverset, amely látszólag oldottabb, mint ahogyan általában ír, de ezt egyrészt indokolja a műfaj, másrészt, ha nem indokolná, sem lenne baj, hiszen a gyakorlott költő az esetleges és mulandó tapasztalatokban is meglátja azt, ami túlmutat esetlegességen és szembeszegül a mulandósággal. Harmadrészt meg mindez csak a látszat. Valójában itt is minden a helyén van, csak éppen az akvarellfestő virtuóz könnyedségével, laza ecsetkezelésével viszi fel a papírra azokat a színeket és vonásokat, amelyek egyszerre őrzik saját lendületüket és rögzülnek feledhetetlen képpé.” Ferencz Győző

Megvásárolható a Syllabux Kiadó honlapján

Az ismeretlen (Noran Könyvkiadó, 2001)

„a hóesésről írnom kell, ha kéred,
a nagy fehérség mindent eltakar:
a bűzös utcák, talmi szenvedésekazismeretlení-borito
városa fölül eltűnik hamar

az árnyék. lebegő griffmadár
verdes kettőt, sűrű, sűrű a hó,
az élet szép és embernek való.
a vak fiú a metrón akadály,

csak élete van, múltja nincs, jövője
nincs. csak enni kér. csak egy senki. nincs.
kiléphet hát a legszebb hómezőre,

ahol a fehér bot nem üt-vág,
a szemüveg száll, a griff letekint,
ragyog a hó.
írj inkább te, tanítvány!”

Ujjnyomok (Kozmosz Könyvek, 1988)

„… Mert az emberi agy – mint az emberi test, mint az emberi (?) társadalom – utolsó kattanásáig birtokba vesz, birtokot növel. Még akkor is, ha kétségbeesésében pusztít. Még akkor is, ha fáradtságában engedékenyebb lesz, és engedélyezi a gondolatok laza szóródását. Még akkor is, ha Rilkével együtt tudja: … a birtoklás: hogy végképp oda/a boldogság esélye. Még akkor is, ha talán éppen ezért egyre lustábban és kelletlenebbül követi önnön törvényeit.” ujjnyomok_borito2
“… Egy amerikai író mondta, hogy a szeretet, a gyűlölet, a félelem csak szavak, amelyeket azok használnak, akik még soha nem élték át, ami mögöttük van.
Ez volna hát örök csapda? Hogy azt sem tudjuk, mi az, ami örök, mégis megpróbáljuk megfogni, használni, netán elhajítani? Mindezt azért, hogy igazoltan a miénk legyen? Ez adna ürügyet és jogot mindenféle (meg)közelítésnek? A fecsegő céduláktól az elhallgatás fokára kikovácsolt versekig?
Ez adna okot-jogot a marakodásra is, a végeken? Végre is birtokháborításról van szó, sőt birtokháborúról. S hogy megfoghatóbb terep híján a cölöpöket egymásba verjük, ha állva maradnak, s maradunk, talán nem is olyan nagy baj.”
Az idézett szövegrészek – naplótöredékek. A könyv anyagát 21 és 26 éves korom között írtam.

Ted Hughes: Prométheusz a sziklán – Prometheus on his Crag (Syllabux, 2012) fordító, szerkesztő

A Prométheusz a sziklán versei az Orghast című dráma háttéranyagából nőttek ki.prometh A darabot Peter Brook Nemzetközi Kísérletező Színháza számára írtam, és 1970-ben mutatták be a perszepolisz-shirazi fesztiválon. A mű egyesíti Aiszkhülosz Leláncolt Prométheuszát a szintén perzsa gyökerekhez visszanyúló Calderon-drámával Az élet álommal, és a Prométheusz alakjához kapcsolódó, ősi perzsa mítoszokkal. A hegycsúcsra szögezett félisten és a hegy gyomrában leláncolt számkivetett ember sorsa összefonódik és kiegészíti egymást.

 Megvásárolható a Syllabux Kiadó honlapján

Antológiák

Költők könyve (Noran Kiadó, 2003)

Újhold-Évkönyv 1990/2 (Magvető Könyvkiadó, 1990)

Újhold-Évkönyv 1987/2 (Magvető Könyvkiadó, 1987)

Lélegzet  2 (1987)

Fiatal írók könyve (Holnap Kiadó, 1989)

A költészet másnapja, Válogatás fiatal költők műveiből (Kozmosz Könyvek, 1986)

Folyóiratok

Élet és Irodalom, ki fogja le, megnyílik, LXVII. évfolyam, 5. szám, 2023. február 3.

Élet és Irodalom, Márványi Juditnak, LXIV. évfolyam, 13. szám, 2020. március 27.

Élet és Irodalom, Boldog leszel, Elenged, LXIII. évfolyam, 13. szám, 2019. március 29.

Élet és Irodalom, Lónyay utca, Szépség, Ha, LX. évfolyam, 48. szám, 2016. december 2.

Élet és Irodalom, A keselyű után, LIX. évfolyam, 19. szám, 2015. május 8.

Élet és Irodalom, taplóország, 33 sor, száműzetés, lábjegyzet, eleven emlékmű, az utolsó utáni levél, LVIII. évfolyam 26. szám 2014. június 27.

Élet és Irodalom, egy születésnapra, a hajléktalan madárijesztő, altató, baucis, egy billegő rigó, Frieda zsebkendője, LVII. évfolyam 45. szám 2013. november 8.

Élet és Irodalom, az ártatlanság és a tapasztalás dalaiból, a XXI. század i anzix, LVII. évfolyam 15. szám 2013. április 12.

Élet és Irodalom, az üldözősdi, a kiválasztott III., LIII. évfolyam 8. szám 2009. február 20.

Élet és Irodalom, a hegedűs, az ébredő, LII. évfolyam 39. szám 2008. szeptember 26.

Élet és Irodalom, ahogy, tavaszi február, az időben sétált, fölnézett, LI. évfolyam 30. szám 2007. július 27.

Élet és Irodalom, fény és árnyék, nézőpont,  L. évfolyam 44. szám 2006. november 3.

Élet és Irodalom, AA, XLVIII. évfolyam 13. szám 2004. március 26.

Holmi 2012/9 Téridő

Holmi 2012/3 a huszadik napon

Holmi 2011/6 400 halál, március

Holmi 2010/2 istentelenül

Holmi 2007/6 a szent poézis, a létezésnek, relativitás

Holmi 2004/2 nyár; ahogy a tücskök

Holmi 2003/2 a disznó, mint a pöröly

Holmi 1992/5